dot


The American Miniature Schnauzer Club
American Kennel Club
FACEBOOK PLASMA - MS


Showing your Miniature Schnauzer article

      

 

       

               สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้แนะนำท่านในการฝึกลูกสุนัข Miniature Schnauzer เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการประกวด ต่อไปนี้จะเป็นการเตรียมตัวและการฝึกสำหรับการประกวดอย่างเต็มรูปแบบ

 

          Getting Started

                หนทางที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ ของผู้เริ่มต้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกวดสุนัข ร่วมกับผู้มีประสบการณ์ท่านอื่นๆ คือ ถ้าท่านเข้าร่วมเป็นครั้งแรก ท่านควรอยู่รวมกับกลุ่มผู้มีประสบการณ์ประกวด Schnauzer ที่ท่านเคยรู้จัก จะช่วยได้มาก แต่ถ้าท่านไม่มีกลุ่ม ท่านควรมองหาผู้มีประสบการณ์โดยทันทีเมื่อท่านมาถึงสนามประกวด และตั้งโต๊ะใกล้กับพวกเขาให้ใกล้ที่สุดเท่าท่านจะสามารถสังเกตได้ว่าเขาทำอย่างไรบ้างกับสุนัข และมีขั้นตอนอย่างไร

                หลังจากที่ท่านเข้ามาในสนามและตั้งโต๊ะแล้ว เป็นเวลาที่ท่านจะทำการตกแต่งสุนัขของท่านให้พร้อมประกวด  ก่อนที่ท่านจะทำอะไรกับ Miniature Schnauzer ของท่าน ท่านจะต้องทำให้ประสบการณ์ในการประกวดครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่ดี และสนุกสนามสำหรับสุนัขของท่าน อย่าทำให้สุนัขรู้สึกแย่กับการประกวด โดยการดุด่าหรือตีเขา

           ถ้าคุณทำการบ้านมาดี สุนัขของท่านจะสามารถรับการทดสอบต่างๆได้ ทั้งการยืนทั้งบนโต๊ะ และบนพื้น และการเดิน ท่านจะต้องทำการฝึกเขาด้านการจูงและการทำหลายๆอย่างในรูปแบบของการประกวดมาเป็นอย่างดี กรรมการส่วนมากจะทำการตัดสินในรูปแบบเดิมเสมอ ดังนั้นจะเป็นการฉลาดมาก ถ้าเราศึกษาการตัดสิน และคำสั่งขณะประกวด ของกรรมการ   ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นกรรมการที่จะตัดสินในรอบของท่าน

            การแสดงสุนัขอาจมองดูว่าเป็นเรื่องง่าย  แต่ความจริงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะสุนัขดูดี และสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้  มันเป็นการแข่งขัน และการปรับปรุงการ Show ในสนาม มันเป็นช่วงเวลาแห่งความจริง มันเป็นสถานที่ประเมินค่าของเหล่า Breeder และมันเป็นตัวเปรียบเทียบความก้าวหน้าของ โปรแกรมการผสมพันธุ์ที่พวกเขาพยายามสร้าง

 

            Show Training

            การฝึกเพื่อเข้าประกวด จะเริ่มจากการยืนโชว์ หรือ Posing ในการเริ่ม posing สุนัข Miniature Schnauzer ของท่าน บนโต๊ะ ควรทำทุกครั้งเมื่อท่านทำการตัดแต่งขน หรือบ่อยที่สุดเท่าที่ท่านทำได้ ท่านจะต้องสอนเขาให้เขายินยอมให้ท่านจัดแต่งท่าทางยืน โดยเริ่มจากจัดตำแหน่งขาทั้งสี่ข้าง ให้เขายืนนิ่งในตำแหน่งขาที่ท่านจัด หลังจากนั้น ดึงเชือกจูงขึ้นด้วยมือซ้ายให้ศีรษะของเขาอยู่ในตำแหน่ง และใช้มือขาวดันหางให้ตั้งตรงถ้าจำเป็น แล้วออกคำสั่งว่า “นิ่ง” หรือ “คอย” ให้ออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น ถ้าเขาไม่นิ่งและพยายามเคลื่อนไหว ท่านจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรก และทำจนกว่าเขาจะเข้าใจว่าท่านต้องการอะไร ท่านไม่ควรทำการฝึกนานเกินไปในแต่ละครั้ง

                เมื่อเขา Posing ได้แล้ว ให้เขายืน posing แล้วให้ผู้อื่นเปิดริมฝีปากของเขาเพื่อทำการตรวจฟันหน้า เริ่มจากสมาชิกในบ้านเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นเพื่อนๆของท่านเป็นผู้ทำ และสุดท้ายคือลองให้คนแปลกหน้าเป็นผู้ทำ หลังจากที่เขาคุ้นเคย ท่านควรขอความช่วยเหลือจากผู้คนทั่วไป ให้ช่วยในการตรวจขาทั้งสี่ข้าง โดยเริ่มจากการจับที่ขาหน้า และยกขึ้น ใช้มือรูดขาหน้า และจับที่ขาหลัง ลูบลงมาจนถึงข้อเท้าหลัง เหล่านี้เป็นการจำลองการตรวจของกรรมการในการประกวด ไม่นานสุนัขของท่านจะสามารถรับการตรวจต่างๆของกรรมการได้

           คุณควรเริ่มฝึกการจูงแบบประกวดตั้งแต่เขาอายุน้อย เชือกจูงที่เล็ก และนุ่มคือสิ่งเดียวที่จำเป็นต้องใช้ เขาจำเป็นต้องเรียนรู้การตอบสนองต่อความต้องการของเราผ่านเชือกจูง   ท่านควรจับเชือกจูงด้วยมือข้างซ้าย พยายามรักษาเชือกจูงให้ตรงและตึงเล็กน้อย มืออยู่ระดับเอว  ท่านควรฝึกสุนัขให้เดินอยู่ด้านซ้ายของท่านเสมอ อย่ายอมให้เขาเดินด้านขวา และอย่าให้เขาเดินผ่านหน้าท่านในขณะอยู่ในเชือกจูง

                คุณควรเข้าชมการประกวดสุนัขมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อที่จะเรียนรู้การควบคุม จัดการสุนัขในสนามประกวด และคำสั่งต่างๆ เพื่อความแน่นอนในการสอน Miniature Schnauzer ของท่านว่าท่านควรสอนอะไรกับเขาบ้าง ถ้าสุนัขของท่านทราบถึงรายละเอียดที่ท่านต้องการให้เขาปฏิบัติ และมีความเข้าใจในสิ่งที่ท่านต้องการ เขาจะสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่ อย่างเต็มใจและไม่ขัดขืน ท่านควรใส่สมาธิ ความถูกต้อง และความเชื่อถือ ลงไปในตัวท่านเอง และในตัวสุนัขของท่าน Miniature Schnauzer เมื่อลงประกวด จะต้องมีความเร่าร้อน ความสนุกสนาน และแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ พวกเขาจะดูตื่นตัวเสมอสำหรับสุนัขตัวอื่นๆหรือพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในสนาม มีความเชื่อถือในคำสั่งของ Handler ของเขา  และทำในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในสนาม ดังนั้นท่านก็ควรที่จะทำในส่วนของท่านให้ดีที่สุดเช่นกัน

                จงเฝ้าดูและศึกษาจาก Handler มืออาชีพ ในสนามประกวด สังเกตว่าเขาทำอะไรบ้าง และทำอย่างไร จงเรียนรู้เทคนิคการโชว์สุนัขต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ตัวอย่างเช่น Handler ที่ดีจะไม่ยืนระหว่าสุนัขของเขากับกรรมการ แต่พวกเขาจะยืนในตำแหน่งที่กรรมการสามารถมองดูสุนัขของเขาได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าการยืน หรือขณะเคลื่อนไหว จะต้องรักษามุมมองระหว่างกรรมการ กับสุนัขของเขา ในมุมมองที่ดีที่สุดและเขาได้รับประโยชน์ที่สุด อาจเป็นการยืนหรือเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดเด่นของสุนัขของเขา หรือเพื่อปกปิดส่วนด้อยของสุนัข

                ก่อนที่ท่านจะลงประกวด จงเตรียมใจไว้เสมอว่า ท่านจะต้องเจอกับ สุนัขตัวอื่นที่ยอดเยี่ยมมากในสนาม ความรู้ในความบกพร้อง และความเข้าใจในอย่างแท้จริงในตัวสุนัขของท่าน จะสามารถช่วยท่านได้ในการรักษามุมมองที่สมดุลของสุนัข ทิ้งความคิดอื่นๆไปให้หมด แล้วคิดถึงแต่มาตรฐานสุนัข เรียนรู้ถึงโครงสร้างที่ดีที่สุด และทราบถึงตำแหน่งการยืนที่ดี อย่างไรก็ตามความรู้สึกส่วนตัวที่ท่านมีต่อสุนัขของท่าน ความรู้สึกภูมิใจในตัวเขา  เหล่านี้เป็นความรู้สึกที่เหล่าผู้ประกวดสุนัขทั้งหลายมีเหมือนๆกันทุกคน แต่เป็นความรู้สึกที่ไม่มีประโยชน์ในขณะประกวดสุนัข อาจทำให้ท่านพลาดในตำแหน่งการยืน และการเคลื่อนไหวที่ได้เปรียบ

                ท่านควรแน่ใจว่าท่านได้ส่ง Miniature Schnauzer ของท่าน เข้าประกวดในระดับที่เหมาะสมกับเขา ถ้าเขาสวยจริง และแสดงออกได้ดี (ทั้งตัวท่านและสุนัข) จะไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งความสำเร็จได้ ในทางกลับกันถ้าเขาไม่สวยหรือ มีการแสดงออกที่แย่ (ทั้งตัวท่านและสุนัข) จะไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ ในเส้นทางการประกวดที่ยาวนาน บางครั้งท่านอาจต้องรู้สึกเสียใจกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม แต่ในทางกลับกันท่านอาจดีใจกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเช่นกัน จนกว่าท่านสามารถรับได้ และยินดีกับการตัดสินทุกรูปแบบที่ท่านจะต้องเผชิญ การประกวดสุนัขไม่ใช่ของท่านผู้เดียว จะต้องมีทั้งผู้ชนะที่ถ่อมตนและผู้แพ้ที่ดี อยู่เสมอ

 

อ้างอิงจาก Dan Kiedrowski : The New Miniature Schnauzer : 1986

 

ด้วยรักที่จริงใจจากใจจริง

ต่อ และ เบียร์ Plasma Ms
INFORMATION AND NEWS

Montgomery County Kennel Club 2010 article
Montgomery County Kennel Club 2009 article
Special Thanks My Friend From "Japan" article
The Westminster Kennel Club article
REVISION OF LOGO AND KENNEL NAME article
THE BEST OF MINIATURE SCHNAUZERS... article
NEW PHILIPPINES CHAMPION article
AKC/EUKANUBA NATIONAL CHAMPIONSHIP article
PLASMA-MS IN PHILIPPINES article
ขั้นตอน การประกวดสุนัข article
PLASMA-MS AND FRIENDS article
Advice to novice breeders article
PLASMA-MS'S DOGS article
การประเมินคุณภาพMiniature Schnauzer? article
TRAINING THE SHOW PUPPY article
ADAMIS “All it take one good bitch” article
Miniature Schnauzer Grooming article
Ch. Sterling' Ugly From The Front (Lyle) article
Miniature Schnauzers Time Line article
พอลล่า and plasma ms article
THE STANDARD MINIATURE SCHNAUZER article
Natural Ears (หูธรรมชาติ) article
การเลือกซื้อลูกสุนัข... article
TOP PRODUCING SIRES 2003 article
TOP PRODUCING SIRES 2004 article
TOP PRODUCING SIRES 2005 article
HISTORY ...CH. DOREM DISPLAY article
HISTORY[2]...CH. DOREM DISPLAY article
ตารางการประกวด 2007 articleCopyright © Plasmakennel All Rights Reserved.