dot


The American Miniature Schnauzer Club
American Kennel Club
FACEBOOK PLASMA - MS


THE STANDARD MINIATURE SCHNAUZER article
 

สวัสดีครับ เรา Plasma MS คิดว่าหลายๆท่านคงเคยศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน ของMiniature Schnauzer มาบ้างแล้ว แต่ก่อนจะตัดสินใจ เลือกซื่อมาเป็นเพื่อนหรือเพื่อประกวด คงจะมีอีกหลายคนที่ต้องการข้อมูล ของ Miniature Schnauzer ให้ดีมากขึ้น เราจึงได้จัดทำ มาตรฐานสายพันธุ์ ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อ ไม่เข้าใจตรงไหน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์หรือส่ง mail มาถามได้เสมอ ครับ

               ลักษณะทั่วไป

               ลักษณะทั่วไป หรือภาพรวม ของ Miniature Schnauzer จุดที่สำคัญคือความ เป็น Terrier และ ความเหมือนกับญาติที่ตัวโตกว่า คือ Standard Schnauzer โดยที่ไม่มีจุดใดๆที่แสดงความ เหมือนกับสุนัขกลุ่ม Toy

              Miniature Schnauzer เป็นสุนัขตัวเล็กที่มี รูปร่างกะทัดรัด รูป ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกระดูกที่แข็งแรงและมีกล้ามเนื้อที่แน่นหนา รูปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสของร่างกายเป็นการมองจากด้านข้าง โดยวัดจากความยาวของลำตัว กับ ความสูงจากพื้นถึ่งไหล่ ความผิดพลาดร้ายแรงคือ มีร่างกายที่ผอมบางและกระดูกที่ เล็กเกินไป ดูไม่แข็งแรงและขาดความกระตือรือร้น หรือการมีน้ำหนักมากเกินไปจนดู อ้วน

             ในด้านรูปร่าง ของ Miniature Schnauzer จะไม่มีความแตกต่างกันระหว่างตัวผู้ และตัวเมีย อย่างไรก็ ตาม MiniatureSchnauzer ตัวเมีย ดูจะมีความสมบูรณ์พร้อมในทุก ด้านมากกว่าตัวผู้เสียอีก

แม้ว่าทั้งตัวเมียและตัว ผู้จะมีขนาดตัวที่เท่ากัน แต่ตัวเมียควรจะมีลักษณะที่ดูแล้วเป็นเพศหญิง เช่น เดียวกับตัวผู้ควรมีลักษณะที่เป็นเพศชายเช่นกัน สุนัขตัวเมียที่มีลักษณะเหมือน ตัวผู้มากเกินไป มักจะมีข้อเสียที่ส่วนหัว โดยการมีส่วนหัวที่มีขนาดใหญ่เกินไป และมีคอที่สั้นและหนา สำหรับตัวผู้ที่มีลักษณะเหมือนตัวเมียมากเกินไป มักมีข้อ เสียที่ส่วนหัวมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของร่างกาย และร่างการส่วนมากจะไม่มี กล้ามเนื้อทำให้ดูบางเกินไป ในบางครั้งอาจขาดความเข้มแข็งในด้านอารมณ์ จิต ประสาทอ่อน  Miniature Schnauzer เพศเมียควรจะมีสะโพกที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย มีสวนลำคอที่ เรียวและดูดีกว่า และร่างกายส่วนท้ายที่ดีกว่า

อารมณ์ และ นิสัย

               “Alert, spirited, obedient, friendly, intelligent” แปลเป็นไทยคือ “ ตื่นตัว, มีชีวิตชีวา, เชื่อฟัง, เป็นมิตร, ฉลาด” ทั้งหมด นี้จะพบได้ในตัว Miniature Schnauzer ทุกคนที่เคยเลี้ยง หรือพบเห็นจะเข้าใจเป็นอย่างดี ด้วยสภาพอารมณ์และนิสัยเช่นนี้ทำ ให้ Miniature Schnauzer เป็นสุนัขที่เหมาะสำหรับเลี้ยง เป็นเพื่อน และเป็นสมาชิในครอบครัว

               ในสนามประกวด Miniature Schnauzer จะเป็นสุนัขที่โดดเด่น ทั้งการยืนโชว์และการเคลื่อน ไหว เป็นเพราะอารมณ์ตามธรรมชาติของเขา โดยไม่มีความก้าวร้าวหรือความดุร้ายให้ เห็น ไม่ตื่นกลัวกับสิ่งรอบข้างง่ายๆ เราสามารถรู้ได้ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข โดยที่ลูกสุนัขจะไม่ตื่นกลัวง่ายๆกับเสียงแปลกๆรอบข้าง แต่กลับจะให้ความสนใจ อยากรู้มากกว่า คุณสมบัติเหล่านี้ จะทำให้ Miniature Schnauzer เป็นสุนัขโชว์ที่ดีได้ โดยที่สามารถวางตัวได้ดีต่อหน้ากรรมการ และ เชื่อฟังคำสั่งของผู้จูงเป็นอย่างดี

              ลักษณะพิเศษของส่วน หัว

              Miniature Schnauzer เป็นสุนัขที่มีลักษณะเด่นที่สุด และเป็นเอกรักษ์เฉพาะ ตัวของเขานั้นคือ ส่วนหัว กรตัดหูเป็นข้อแตกต่างของกลุ่ม Terrier เพราะสุนัขกลุ่มนี้ไม่นิยมตัดหู ในประเทศไทย Miniature Schnauzer ถูกจัดให้อยู่ใน Group 2  การ ตัดหูจึงดูไม่แตกต่างจากพันธุ์อื่นๆเท่าใดนัก

             การตัดหูจะมีลักษณะที่เรียวและ แหลม มีรูปร่างคล้ายระฆัง Miniature Schnauzer จะไม่ตัดหูให้ ยาวเหมือนกับ Boxer หรือสั้นเหมือนพิทบลู แต่จะตัดเพื่อ สร้างรูปทรงที่ดีให้กับกะโหลก บางครั้งก็สามารถลบหรือปกปิดส่วนด้อยของหูได้ เช่นตำแหน่งหูที่ต่ำกว่าปรกติ หรือหูที่ตั้งเองโดยธรรมชาติ การตัดหูเป็นที่นิยม มานานมาก แต่เมื่อประมาณปี 1980 เริ่ม มี Miniature Schnauzer ที่ไม่ตัดหูหรือเรียกว่า หู ธรรมชาติ ได้ตำแหน่ง Champion ในการประกวดที่อเมริกาอยู่ บ้าง ใบหูธรรมชาติของสุนัขเหล่านั้นจะมีการพับตัวที่สวยงาม และมีขนาด เล็ก

               สุนัขที่ตัดหู หรือหูธรรมชาติ ต่างต้องให้สำคัญในการจัดแต่งเป็นอย่างมาก ในการประกวดมีสุนัข ไม่น้อยที่ต้องพลาดรางวัลเพราะการตัดหูที่ไม่ได้รูปทรง หรือการที่ปล่อยหูไว้ตาม ธรรมชาติแต่ไม่ได้รูปทรงที่เหมาะสมกับรูปกะโหลกของสุนัขอาจทำให้พลาดรางวัลได้ เช่นกัน การดูและการ Setting หูธรรมชาติ สามารถดูได้ที่ หัวข้อ Natural Ears

              ลักษณะพิเศษอีก อย่างหนึ่งของส่วนหัวคือ หนวดเครา และคิ้ว ส่วนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มความเด่นของ หน้าตาสุนัข  ส่วนนี้ต้องได้รับ การตบแต่งเป็นพิเศษ และพยายามไม่ให้เกิดความผิดพลาดเด็ดขาด ถ้าตัดคิ้วโดยที่ ปล่อยให้เหลือมากเกินไปและล้ำเข้าไปในส่วนบนของหัวมากเกินไป จะทำให้ส่วนหัวดู สั้นและกว้าง ไม่ได้รูปทรงเรียวยาวสวยงาม แต่ถ้าปล่อยให้ขนคิ้วยาวมากๆ และตัด ให้บางล้ำเข้ามาบริเวณหน้าผาก จะทำให้ปากของสุนัขดู สั้น

               การตัดแต่งเครา จะมีความหลาก หลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าสุนัขแต่ละตัวมีความต้องการอย่างไร และความ เหมาะสมของรูปใบหน้าของสุนัข บางตัวมีใบหน้าที่ยาวจะต้องปล่อยให้เครามีมากกว่า ตัวที่มีใบหน้าสั้น การตัดแต่งขนบริเวณนี้ จะต้องเหลือไว้พอที่จะไม่เหมมุมของปา กกสุนัข บางครั้งการตัดเคราก็มีความจำเป็นต่อรูปร่าง สุนัขบางตัวเป็นสุนัขที่ สูง ขายาว จะต้องปล่อยเคราให้ยาวเพื่อให้เกิดความสมดุลของความสูง ส่วนตัวที่มี รูปร่างเตี้ย ไม่ควรปล่อยเคราให้ยาวเพราะจะดูเตี้ยมากกว่าเดิม

ส่วน หัว

             มีส่วนเล็กๆหลายจุดที่สำคัญใน บริเวณส่วนหัวของ Miniature Schnauzer ในแต่ละส่วนจะให้ความสำคัญกับขนาด ความคมชัดของแนวเส้นกระดูกและกล้ามเนื้อของกะโหลก โดยความสมดุลจะเทียบระหว่าง ความยาวของกะโหลกกับความยาวของปาก ร่วมกับความกว้างและลึกด้วย 

บริเวณหัวตาจะเป็นจุดแบ่ง ระหว่างความยาวของกะโหลกและความยาวของปาก ความสมดุลของปาก และกะโหลก จะต้องวัด ที่ความยาวของทั้งสองอย่างใกล้เคียงกันมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะมี ทั้งปากและกะโหลกที่ยาวเท่ากันเป็นไปได้ยาก ประกอบกับความนิยมในปัจจุบัน สุนัข ที่มีส่วนปากที่ยาวกว่ากะโหลกจะได้รับการยอมรับกว่าสุนัขที่มีปากสั้นกว่ากะโหลก อยู่มาก และจะมีความสวยงามของรูปหน้าที่ดีกว่าด้วย ฉะนั้นต้องเลือกตัวที่มีใบ หน้าที่ดูยาวจะดีกว่า

              ในปัจจุบัน Miniature Schnauzer ส่วนมากส่วนด้านบนของหัว จะมีลักษณะกลม หรือไม่เรียบ แต่ในความเป็นจริง มาตรฐานของ Miniature Schnauzer เมื่อ มองหัวจากด้านข้าง จะเห็นว่า มีลักษณะแบนเรียบ ซึ่งควรจะเป็นเช่นนั้น ควรเลือก สุนัขที่มีหัวส่วนบนคือบริเวณระหว่างหูมีลักษณะที่แบนเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็น ไปได้ ส่วนที่มีความผิดพลาดและสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดคือ ส่วนหัวที่กลมหรือ หน้าผากที่ยื่นออก ส่วนที่มีความผิดพลาดแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยคือ ปาก ที่มีขนาดเล็ก(แต่ยังยาวพอใช้) ดวงตาที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการแต่งขน ที่คิ้วและหนวดเคราช่วยปกปิดได้

              ส่วนหัวที่มี ความสมดุล ฟัน และดวงตาจะต้องเป็นส่วนที่นำมาพิจารณาร่วมด้วย ฟัน ของ Miniature Schnauzer จะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาด ของตัว ด้านหน้าของขากรรไกจะต้องมีฟันเล็กๆ 6 ซี่ ทั้งบน และล่าง และต่อจากนั้นจะเป็นเขี้ยว ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่และมีความยาวเมื่อเทียบ กับตัวของสุนัข ขากรรไกบนต้องขบครอบขากรรไกล่างในลักษณะกรรไก การที่ขากรรไกล่าง ยื่นออกมามากกว่าด้านบนจะถือว่าผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงมาก ฟันของสุนัขต้องมีครบ ทั้ง 42 ซี่    ปากเป็นจุดที่กรรมการให้ ความสนใจมาก เพราะถ้ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากจุดนี้ กรรมการสามารถไล่ทั้ง สุนัขและผู้จูงออกจากสนามได้

            ดวงตาของ Miniature Schnauzer มีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม และจะอยู่ บริเวณ stop พอดี และควรมีความกว้างพอประมาณ ถ้าสุนัข มีดวงตาที่ใกล้กันเกินไปแสดงว่าสุนัขตัวนั้นมีกะโหลที่แคบเล็ก บางครั้งดวงตาอาจ มีขนาดเล็กเกินไป หรือไม่อยู่ในบริเวณที่ไม่ถูกต้อง แต่ความผิดปรกติของดวงตา เช่นนี้เป็นความผิดปรกติที่ไม่จัดว่าร้ายแรงนัก

              จมูกของ Miniature Schnauzer จะต้องมีสีดำ และมีขนากไม่เล็กเกินไปเมื่อเทียบกับปาก เมื่อยังเป็นลูกสุนัขจมูกของบางตัวอาจมีสีชมพูแต่จะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่ออายุมาก ขึ้น จมูกควรชื้นอยู่เสมอ

คอ

               ส่วนคอจะประกอบด้วย กระดูก 7 ชิ้น กระดูกสองชิ้นแรกจะเป็นจุเชื่อมต่อที่ด้านหลังของส่วนหัว ลำ คอควรจะมีลักษณะเป็นส่วนโค้ง และมีความยาวใกล้เคียงกับความยาวของส่วนหัว ความ โค้งของคอจะต้องรับกับส่วนหัวโดยที่คอจะต้องโค้งและชูส่วนหัวขึ้นสูง เหมือนแสดง ความภาคภูมิใจของเขา

              ผิวหนังบนลำคอต้องเรียบและตึง ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่อย่างชัดเจน โดยที่กล้ามเนื้อหัวไหล่จะเป็นส่วนที่เห็นชัดเจนแต่ไม่เด่นชัดมากจะทำไห้ร่างกาย ดูไม่สมส่วนต้องมีความราบเรียบและนุ่มนวลอยู่บ้าง การที่สุนัขมีไหล่ที่สูงจะ เป็นการเสริมความสวยงามของลำคอที่โค้งสวยได้รูป อย่าเลือกสุนัขที่มีไหล่ต่ำ เพราะจะทำลายความโค้งสวยของคอ ส่วนมากจะสังเกตได้ว่าสุนัขพวกนี้จะมีคอที่ค่อน ข้างเป็นเส้นตรง ส่วนฐานของคอจะเริ่มจากหัวไหล่ทั้งสองข้างโดยมีความกว้างในส่วน นี้ใกล้เคียงกับความกว้างของไหล่ ส่วนใต้ของลำคอจะไม่มีเหนียงหย่อนลงมา ความผิด พลาดที่แย่ที่สุดคือสุนัขที่มีคอสั้นหนาเหมือคอแกะ และสุนัขที่มีเหนียงยานมี หนังที่คอมากเกินไปแทนที่จะเป็นเส้นโค้งที่เรียบตึง

              โครงสร้าง, เส้นหลัง และ หาง

             โครงสร้างประกอบด้วย แนว ของกระดูกสันหลัง และส่วนกระดูกซี่โครง แนวกระดูกสันหลัง ตั้งแต่เส้นหลังไปจน ถึงหางแบ่งเป็น 6 ส่วน เริ่มจากส่วนแรก คือกระดูกที่คอ 7 ชิ้น ต่อมาคือกระดูกจากบริเวณที่สูงที่สุดของไหล่ 8 ชิ้น อีก4 ชิ้น ตามด้วยส่วนหลัง ต่อไปที่ สะโพก 7 ชิ้น กระดูกที่ใช้เชื่อมต่อ 3 ชิ้นและสุดท้ายเป็นกระดูกหาง

             มาตรฐานการเชื่อมต่อของเส้น หลังหรือ Topline เป็นการเชื่อมต่อที่มีความลาดเอียงและเป็นเส้นโค้ง ที่อ่อนช้อย จากส่วนที่เชื่อมต่อกับหัวจนถึงหาง จะเป็นความโค้งสวยที่บริเวณลำคอ ถึงลำตัวและลาดเอียงจากจุดนั้นไปถึงหาง กล้ามเนื้อหลังจะเป็นตัวพยุงลำคอและจะทำ ให้บริเวณนี้มีเส้นตรงไม่หย่อนหรือหลังต้องไม่แอ่นนั้นเอง ส่วนหางสำคัญมากที่จะ ต้องอยู่ในต่ำแน่งที่สูงพอ ไม่ต่ำกว่า Topline แนวเส้น หลังจะบรรจบพอดีกับหางไม่มีส่วนที่โค้งลงเด็จขาด ตำแหน่งหางที่ต่ำเป็นข้อด้อย ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและเป็นที่สะดุดตา ในการประกวดส่วนมากจะไม่ประสบความ สำเร็จเพราะตำแห่งหางที่ต่ำ

             เส้นหลังหรือ Topline ที่หนักแน่น และถูกต้อง จะต้องเห็นได้อย่างเด่นชัดทั้งในขณะยืนอยู่กับที่ และใน ขณะที่เคลื่อนไหว Topline เป็นส่วนที่สามารถรับประกันความ สำเร็จของสุนัขได้ดีที่สุด

              อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอ สำคัญของโครงสร้างคือ ลักษณะของซี่โครง(ribs) ซี่โครงเป็นตัวกำหนดความแตก ต่างของโครงสร้างและขนาดตัวของสุนัข กระดูกซี่โครงของ Miniature Schnauzer จะเป็นรูปไข่ ควรมีความกว้างที่สุดในส่วนกลาง ส่วนด้าน หน้าจะมีความกว้างมากกว่าด้านหลังและส่วนหน้าประกอบด้วยกระดูก 5 ชิ้น จะมีความลึกลงไปถึงข้อศอกสำหรับสุนัขที่โตเต็มที่ ส่วนหลังจะแคบลง ไม่มากนักทำให้เมื่อมองจาด้านบนจะเห็นเป็นรูปเกือบสี่เหลี่ยมแต่จะมีความกว้าง กว่าเอวเล็กน้อยหรือเกือบจะเท่ากัน ในส่วนที่อยู่ระหว่างซี่โครงและกระดูก เชิงกราน คือส่วนท้อง สุนัขเพศเมียจะยาวกว่าเพศผู้เล็นน้อย เพราะต้องมีพื้นที่ ไว้สำหรับตั้งท้อง ซี่โครงที่มีขนาดกว้างเกินไปจะทำให้ข้อศอกกางออก เมื่อออก วิ่งขาหน้าจะเหยียดออกไปได้ไม่เต็มที่ ส่วนซี่โครงที่แคบเกินไป ซี่โครงที่แคบ เกินไปจะทำให้ขาหน้าชิดกัน ขาหน้าจะไขว้กันขณะ วิ่ง

              4 ส่วนด้าน หน้า

              สี่ส่วนด้านหน้าเริ่มจาก กระดูกหัวไหล่ ลาดเอียงเป็นแนวไปถึงหลัง และทอดไปถึงส่วนอื่นๆลงมาด้านข้างของลำ ตัว ทั้งหมดควรมีความแน่นหนาและยึดติด นับรวมเป็นชิ้นเดียวกัน ตำแหน่งของกระดูก หัวไหล่จะวางทับบนกระดูกซี่โครง โดยที่กระดูกหน้าอก(บริเวณด้านหน้าขณะยืน)จะ ต้องอยู่ด้านหน้าของกระดูกต้านหน้าทั้งสองข้าง สามารถสังเกตได้จากการที่หน้าอก ยื่นออกมาด้านหน้าเล็กน้อย กระดูกต้นแขนและกระดูกหัวไหล่จะมีขนาดที่ใกล้เคียง กัน และเชื่อมต่อกันโดยทำมุม 90 องศา และส่วนมุมชี้ออกไปด้าน หน้า

              กระดูกขาหน้าเป็นกระดูกที่ ใหญ่ แข็งแรง และตรง ข้อศอกชิดลำตัว และไม่มีส่วนอื่นๆขัดขวางการเคลื่อนไหวของ ขา  ข้อเท้ามีความสามารถยืดหยุ่น ทำให้มีสปริงข้อเท้าที่ดีในการส่งตัว ขณะก้าวไปข้างหน้าขาจะเหยียดออกไปเป็นเส้น ตรงอย่างเต็มที่ ตำแหน่งที่ผิดพลาดของกระดูกเหล่านี้ จะเป็นอุปสรรค์ในการ เคลื่อนไหวที่ดี

            ความผิดพลาดส่วนมากของร่างกาย ส่วนหน้ามาจากมุมของกระดูกหัวไหล่ที่ไม่ถูกต้อง มุม 90 องศาที่ กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างการเคลื่อนไหวที่ดี ถ้ามีมุมเชื่อมต่อที่มากกินไป ทำให้กระดูกหัวไหล่มีความตั้งชัน สุนัขจะมีหน้าอกที่แบนเรียบ ดูไม่แข็งแรง ถ้า มีมุมที่น้อยเกินไปจะททำให้หัวไหล่แบนราบ ไม่ช่วยส่งเสริมรูปคอทำให้ส่วนคอตั้ง ชันดูไม่สมส่วน

           

           4 ส่วนด้าน หลัง

             

              สี่ส่วนด้านหลังเกี่ยวกับ ความยาวและมุมของกระดูกเช่นกัน ทุกอย่างเป็นตัวเสริมการเคลื่อนไหว ให้มีความ สมบูรณ์ ในอดีต Schnauzer ถูกใช้งานในการต้อนฝูงสัตว์ จึงต้องสร้างขาหลัง ให้ยาวเพื่อการก้าวขาที่ไกล 

              โดยทั่วไป มุมของขาหลังจะมาก น้อยขึ้นอยู่กับความยาวของกระดูก Gaskin (กระดูกหน้าแข้ง และกระดูก น่อง) เปรียบเทียบกับกระดูก thigh (กระดูกโคนขา) เมื่อ กระดูกทั้งสองมีความยาวที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันมาก จะทำให้ขาของสุนัขดูตรง และตึงเกินไป แต่ถ้าสุนัขมีกระดูก gaskin ที่ยาวกว่า ขาจะ มีสัดส่วนของมุมที่ดีกว่า

              กระดูกอีกส่วนที่มีความสำคัญ มากคือ กระดูก Hocks (กระดูกข้อเท้า) ความยาวมีส่วนสำคัญ ถ้ามีความยาว น้อยหรือสั้นก็จะทำให้ขาหลังทั้งหมดมีความสมดุลมากกว่าที่มีความยาว มาก Hocks ที่มีความยาวจะทำให้เส้นหลังแอ่น บั้นท้ายของ สุนัขจะยกสูง

              กล้ามเนื้อของขาหลังเป็นส่วน ที่ต้องแข็งแรง จะสร้างการเดินที่มีพลัง แต่จะไม่มีกล้าเนื้อที่มากเกินไป จะทำ ให้ขาดูใหญ่และสั้นเมื่อเทียบกับลำตัว

               เมื่อมองจากด้านหลัง ขาหลังจะ ตรง เป็นเส้นตรงที่ลากจากส่วนสะโพก Hocks และเท้าควรตั้งตรงเป็นมุมฉาก กับพื้น (รูป A)hocks ที่พับเข้าหากันแต่เท้าแบะออก (รูป B)หรือ hocks ที่แยกออกจากกันแต่เท้าหุบเข้า(รูป C) ก็เป็นข้อผิด พลาด จะสังเกตได้ชัดเมื่อสุนัขเดิน

              เท้า

              เท้าควรมีลักษณะเล็ก กลม และแน่น ไม่กางออก นิ้วกลางจะยาวกว่านิ้วอื่นเล็กน้อย  การตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอจะช่วย รักษารูปทรงของเท้าไม่ให้กางออกได้ (ดู ภาพ ประกอบ รูป A) ส่วน รูป B นั้น เท้ามีลักษณะ กางออกหรือแบะออก ส่วนรูป C นั้น เท้ามีลักษณะ หุบเข้าหากัน

              หาง

               หางจะตัดออกให้เหลือ ประมาณ 3 ข้อกระดูก และตังฉากกับเส้นหลังหรือ Blackline เมื่อเดินหางจะอยู่ในตำแหน่งประมาณ 1 นาฬิกา หาง ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเส้นหลัง จะเป็นตัวขัดขวางความสวยงามของสุนัขอย่าง มาก หางที่ต่ำจะทำลายเส้นหลังและโครงสร้างที่ดีของสุนัข ตำแหน่งหางจึงเป็นส่วน สำคัญที่จะเปลี่ยน Show Quality ให้กลายเป็น Pet Quality ได้ทันที

               การเคลื่อน ไหว

            ความบกพร่องในการเคลื่อนไหว ส่วนมากจะเป็นการเดินเอียง การเดินที่ไม่มีการเหยียดขา การเดินงอเข่า หรือการ เดินก้าวสั้นๆ

              Miniature Schnauzer เป็นสุนัขทำงาน การเดินที่ส่วนหน้าและส่วนหลังจะต้องดูสมบูรณ์ ดู แข็งแรง การก้าวขาต้องยาวและตรง ขาหน้าต้องเหยียดตรงขณะก้าว เข่าจะงอเล็กน้อย เฉพาะตอนส่งแรงเท่านั้น ขาหลังจะต้องถีบไปให้ไกลเช่นกัน แต่การวิ่งจะต้องไม่ กระชาก ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนช้อยอยู่บ้าง โดยเป็นผลจากสปริงข้อเท้า การ วิ่งจะไม่วิ่งเหมือนม้าย่อง

             การเคลื่อนไหวของขาหน้าวัดความ ถูกต้องจากตำแหน่งของเท้าในขณะวิ่งหรือเดิน เท้าจะอยู่ในแนวเดียวกับข้อศอก ส่วน ของขาหลังนั้นเท้าหลังจะต้องเหยียบรอยเดียวกับเท้าหน้าหรือใกล้เคียงกับรอยเดิม ของเท้าหน้าให้มากที่สุด

AM.Can.Ch.Reggae Indulgence

"Brat"

              ในเวลาเดียวกับที่ขาหน้าทำ หน้าที่ดึงร่างกายให้ไปข้างหน้า ขาหลังจะก้าวมาสัมผัสกับพื้นในบริเวณกึ่งกลาง ของลำตัว  และผลักร่างกายไปข้าง หน้า ขาหลังจะเคลื่อนไปด้านหลังผ่านบริเวณสะโพกออกไป ในแนวเดียวกับเส้นข้างของ ลำตัว และสร้างการดีดของกระดูก Hock (กระดูกข้อเท้า) เมื่อมองจาก ด้านหลัง ความกว้างหรือระยะห่างของเท้าหลังทั้งสองเมื่อเดินหรือวิ่งควรเท่าหรือ ใกล้เคียงกับความกว้างของสะโพก

               สี

              สีของMiniature Schnauzerที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมี 3 สี สีที่มีมากที่สุดและหลากหลายที่สุดคือ

Am.Ch. Wards Creek's Lasso's In Lace

"Lacey"
          สี salt and pepper เป็นสีของขนชั้นนอกที่เป็นขนหยาบ ขนบริเวณขา หน้าอก หนวดเครา และคิ้ว จะมีสีขาว สี salt and pepper เป็นสีที่เกิดจากขนสามสี ด้วยกัน คือขนสี ขาว ดำ และเทาเข้ม สุนัขที่มีสีเข้ม คือสุนัขที่มีขนสีดำมากสี อื่น และสุนัขที่มีสีอ่อนคือสุนัขที่มีขนสีขาวหรือสีเทาอ่อนๆมากกว่าสีอื่น ตาม ความจริงแล้สี salt and pepper ควรมีทั้งสามสีในปริมาณที่ ใกล้เคียงกัน แต่ในปัจจุบันการผสมสุนัขข้ามสีเป็นเรื่องปรกติ สี salt and pepper จึ่งมีหลากหลายโทนสี และสามารถควบคุมได้ยาก สีแทนและ สีแดงไม่ควรมีปะปนอยู่ด้วยเลย

             

AM.CH.Tejas ALL About Me

"VAIN"

           สี black and silvers เป็นสีที่มีการจัดวางเหมือน salt and pepper ขน บริเวณขา หน้าอก หนวดเครา และคิ้ว จะมีสีขาว แต่ส่วนที่น่าจะเป็น salt and pepper จะมีสีดำอย่างเดียวไม่มีสีอื่น ปน

  Pan Am Grd. Pan Am. BGrd. Brs. Ch. JCh.
   ADAMIS BLACK SABBATH

"OZZIE"

              สี ดำ solid black เป็นสีเดียวที่กำหนดให้ สุนัขต้องมีสีเดียวทั้งตัว ไม่มีจะแต้มหรือ Making ใดๆ และห้ามมีสีเทาหรือสีน้ำตาลแต้มเป็นอันขาด การทีมีจุดสีขาวเล็กๆบริเวณหน้า อกเป็นที่ยอมรับได้ แต่ถ้าสุนัขมีเทาหรือสีน้ำตาลถือว่าผิดมาตรฐาน ...

 อ้างอิงจาก The new Miniature Schnauzer by DAN KIEDROWSKI




INFORMATION AND NEWS

Montgomery County Kennel Club 2010 article
Montgomery County Kennel Club 2009 article
Special Thanks My Friend From "Japan" article
The Westminster Kennel Club article
REVISION OF LOGO AND KENNEL NAME article
THE BEST OF MINIATURE SCHNAUZERS... article
NEW PHILIPPINES CHAMPION article
AKC/EUKANUBA NATIONAL CHAMPIONSHIP article
PLASMA-MS IN PHILIPPINES article
ขั้นตอน การประกวดสุนัข article
Showing your Miniature Schnauzer article
PLASMA-MS AND FRIENDS article
Advice to novice breeders article
PLASMA-MS'S DOGS article
การประเมินคุณภาพMiniature Schnauzer? article
TRAINING THE SHOW PUPPY article
ADAMIS “All it take one good bitch” article
Miniature Schnauzer Grooming article
Ch. Sterling' Ugly From The Front (Lyle) article
Miniature Schnauzers Time Line article
พอลล่า and plasma ms article
Natural Ears (หูธรรมชาติ) article
การเลือกซื้อลูกสุนัข... article
TOP PRODUCING SIRES 2003 article
TOP PRODUCING SIRES 2004 article
TOP PRODUCING SIRES 2005 article
HISTORY ...CH. DOREM DISPLAY article
HISTORY[2]...CH. DOREM DISPLAY article
ตารางการประกวด 2007 article



Copyright © Plasmakennel All Rights Reserved.